Programa

Aquest curs 2021/2022, el programa educatiu Descobreix el riu ofereix activitats educatives adreçades a grups escolars i adaptades als diferents nivells educatius, i 2 activitats formatives adreçada a altres col·lectius. Totes elles són activitats gratuïtes adreçades als centres educatius dels municipis de la conca del Besòs i la Tordera que formen part del Consorci (consulta aquí la relació de municipis consorciats).

ACTIVITATS EDUCATIVES.

Les llúdrigues ens mostren com està el riu

Taller a l’aula adreçat a tots els nivells educatius excepte infantil.

Aquest taller està pensat com a complement de l’exposició itinerant sobre la llúdriga. La seva contractació inclou poder gaudir de l’exposició a més de poder complementar-la amb una visita guiada associada a la mateixa.

La visita guiada s’enriquirà amb diferents recursos didàctics complementaris que ens permetran fer un viatge en el temps durant els segles XX i XXI de la ma de les llúdrigues que ens mostraran com era abans el riu, com es va degradar fa unes quantes dècades i com posteriorment es va recuperar. A més, també es descobriran diferents elementes vinculats a les llúdrigues, que apareixaran dins d’un gran bagul.

De la depuradora al Falgar

Visita a l’EDAR de la Garriga on podrem veure el tractament primari i secundari de les aigües residuals. I acabarem al Parc del Falgar per a conèixer en què consisteix el tractament terciari d’aquestes aigües.

El meu riu en viu

Sortida de camp al riu més proper del centre escolar.

Activitat adreçada principalment a CI d’ensenyament primari.

Aquesta activitat està especialment dissenyada perquè els alumnes realitzin petites descobertes per copsar com és realment el riu que transcorre pel seu municipi. L’experiència sensorial centrarà aquesta activitat, fet que ens permetrà dissenyar una activitat plenament immersiva en el medi fluvial més immediat de l’escola.

Coneguem la depuradora

Visita a una depuradora de la conca del Besòs (90 minuts).

Activitat adreçada principalment a: CM i CS  d’ensenyament primari i ESO, Batxillerat, cicles i cursos formatius .

Aquesta activitat està especialment dissenyada per a conèixer el procés de depuració de les aigües residuals i sobretot per a conscienciar de la necessitat d’alguns canvis d’hàbits que disminueixin la càrrega contaminant de l’aigua residual que surt de les llars dels alumnes.

Com tenir cura dels rius

Activitat de 2 hores adreçada a alumnes de CM i CS.

Visita a la Depuradora de la Garriga i posteriorment visita a un tram proper del riu Congost, per Reconèixer el paper de les EDAR en la millora de la qualitat de l’aigua, identificar els hàbits propis que poden disminuir la càrrega contaminant de les aigües residuals domèstiques i conèixer l’evolució de la qualitat ecològica del riu Congost al llarg del temps, observar aus aquàtiques i conèixer el paper dels treballs de restauració fluvial en la millora de la qualitat de la vegetació de ribera

De la depuradora al riu

Visita a l’EDAR Granollers, descoberta de l’aiguamoll de can Cabanyes i estudi d’un tram del riu Congost. Activitat de 3 hores per alumnes de secundària

Aquesta activitat permetrà conjugar la visita a una EDAR amb una passejada de descoberta de l’espai fluvial immediat. A més la visita es podrà complementar amb la descoberta de l’aiguamoll de can Cabanyes. L’activitat començarà amb una visita menys exhaustiva a l’EDAR de Granollers. A continuació accedirem al tram del Congost al voltant de la passera cap a can Cabanyes. En aquest punt farem un senzill mostreig de macroinvertebrats  per acabar valorant l’estat actual d’aquest curs d’aigua. Finalment ens aproparem a l’aiguamoll de can Cabanyes on explicarem quina funció té en la depuració de l’aigua i aprofitarem per intentar veure algunes de les aus fluvials que en fan ús.

L’estat ecològic dels rius i els índex biòtics   

Sortida de camp en la que es fa un càlcul dels índex IHF, FBILL i QBR que ens permetran avaluar l’estat ecològic del riu (3 h matinal)

Activitat adreçada a alumnes de Batxillerat i grups segon cicle de l’ESO que desenvolupin un treball específic al voltant dels rius (treball de síntesi, projecte…)

Aquesta sortida es pot realitzar en tres possibles llocs: al Parc del Tenes a Lliçà d’Amunt, al tram baix de la riera de Vallcàrquera, o al Mogent a Vilanova del Vallès.

L’activitat pretén calcular tres índex diferents per a valorar la qualitat d’un curs d’aigua. Es començarà pel càlcul de l’índex IHF que serveix per valorar l’heterogeneïtat del curs d’aigua i el nombre d’hàbitats diferents disponibles per a la fauna i la flora fluvial. A continuació els alumnes, per grups, faran un mostreig dels macroinvertebrats aquàtics d’un tram d’uns 25 metres de riera aproximadament, per després identificar les famílies diferents de macroinvertebrats capturats i calcular seguidament l’índex FBILL. Per acabar es farà el càlcul de l’índex QBR que valora l’estat de conservació de les riberes i la vegetació riberenca.

Per els centres en els que s’estigui duent a terme un treball específic al voltant del riu com a projecte, com a treball incorporat en alguna matèria optativa o per que s’ha dissenyat un Treball de Síntesi des del centre al voltant dels rius i l’aigua. Aquesta activitat és perfectament adaptable a aquests nivells de l’ensenyament secundari obligatori i per tant es pot fer extensiva. L’adaptació en aquest cas pot consistir en concentrar la feina en els índex IHF i FBILL prescindint de l’índex QBR per simplificar-la una mica i disposar així també de més temps per al mostreig de macroinvertebrats.

P1060440

Bioindicadors a l’aula 

Taller a l’aula per simular l’aplicació d’un sistema de bioindicació de la qualitat de l’aigua (90 minuts).

Activitat adreçada als alumnes de Batxillerat i cicles formatius.

Es tracta d’un taller dissenyat per a donar a conèixer la metodologia d’aplicació de l’índex FBILL i interpretar els resultats obtinguts.

De forma orientativa, l’activitat seguirà el següent pla de treball:

Presentació de l’educador/a i de l’activitatExplicació dels sistemes físicoquímics i biològics per a conèixer la qualitat de l’aigua d’un riu.

Realització d’un mostreig virtual de macroinvertebrats a partir d’una presentació Pwp on apareixerien imatges i filmacions de les espècies capturades.

El mostreig es faria a diferents punts d’un riu amb condicions diverses, previs o posteriors a abocaments que alteren la qualitat de l’aigua. També es simularia l’efecte de l’entrada massiva de fosfats al riu i el fenòmen de l’eutrofització que s’ho provocaria.

Vida d’un riu

Sortida en que es fa un viatge per la conca del Besòs comparant el curs alt a la riera de Martinet al municipi d’Aiguafreda, el curs mig al riu Congost a can Cabanyes (Granollers) i el curs baix al riu Besòs a  Sant Adrià del Besòs (tota la jornada escolar *).

Activitat adreçada a CM i CS d’ensenyament primari i ensenyament secundari (tot l’ESO)

Aquesta activitat està plantejada com un viatge que recorre el riu des del curs alt, passant pel curs mig i fins a la desembocadura. El viatge permet fer un estudi comparatiu de l’estat de conservació de tots tres trams. La 1a parada es fa a la riera de Martinet a Aiguafreda. Aquest petit curs fluvial té un excel·lent estat de conservació. En aquesta parada recollim tota una sèrie de paràmetres que ens permeten comparar el seu estat amb els cursos mig i baix. També fem un petit mostreig de macroinvertebrats que ens ajuda a tenir una idea de la qualitat de l’aigua. En la segona parada al riu Congost a can Cabanyes reproduïm tant la recollida de paràmetres com el mostreig. Dinem a la pineda de can Cabanyes i finalment ens desplacem fins a la desembocadura, on recollim també els mateixos paràmetres i fem una valoració dels tres punts visitats.

*Adaptació de l’activitat als alumnes de l’ensenyament secundari (alumnes de 12 a 16 anys)

En molts centres ja és habitual l’horari compactat pels matins. Això vol dir que les classes comencen a les 8,00 del matí i acaben a 14,30 h. Per aquest motiu, es proposa una adaptació de l’activitat per satisfer aquesta nova realitat. Es tractaria de fer només dues parades en comptes de tres, la primera a Martinet i una segona al Congost. El fet de tractar-se de dos cursos d’aigua amb unes característiques físiques, ambientals i de conservació tan diferents justifica aquesta comparativa.

El joc de l’Aiguòmetre

Taller a l’aula, plantejat com un joc, pensat per a reflexionar sobre l’eficiència i la contaminació de l’aigua (90 minuts).

Activitat adreçada a CM i CS de l’ensenyament primari. També s’ofereix aquesta activitat adaptada pels alumnes d’ESO

Aquest taller està plantejat com un petit joc de simulació que es juga per equips amb un taulell i amb el suport d’un PowerPoint. El joc pretén tractar la gestió de l’aigua a l’àmbit de les llars i dels espais col·lectius de ciutats i pobles. La manera d’afrontar la qüestió és mitjançant la formulació d’una sèrie de preguntes amb diferents possibles respostes i els diferents equips han d’optar per la que creuen més sostenible.

Cada equip té un taulell amb les preguntes que es van formulant al PowerPoint, una caixa-embassament i una caixa-depuradora. L’equip comença amb un nombre determinat de gotes d’aigua blava (aigua neta) a l’embassament. En funció de com resolen les accions que se’ls hi plantegen poden anar perdent gotes d’aigua blaves. Les accions plantejades són de dos tipus: accions que tenen a veure amb l’eficiència en el consum i accions que tenen a veure amb la contaminació. En funció de com resolen les segones poden també acumular gotes marrons (aigua bruta) en la depuradora.

El PowerPoint, valora quantes gotes de cada tipus perdran o guanyaran en funció de l’opció escollida en cada acció.

Bèsties i bestioles de riu

Taller que es realitza a l’aula de l’escola i permet descobrir la fauna associada als cursos d’aigua, els sistemes aquàtics i els boscos de ribera de la conca del Besòs (90 minuts).

Activitat adreçada a CI de l’ensenyament primari.

Es tracta d’un taller en el que l’eina didàctica fonamental és un PowerPoint en el que els alumnes descobreixen la fauna més atractiva i espectacular de cada un dels hàbitats aquàtics de la conca del Besòs.

La presentació permet sentir els sons d’alguns dels ocells. En diversos moments de la presentació es fa una aturada i se’ls narra una llegenda que hi tingui a veure, o bé se’ls explica alguna curiositat o fins i tot se’ls ensenya alguna mostra biològica. Al final d’aquest taller, es farà un petit joc de repàs més participatiu i consistent a situar sobre un taulell de gran format, amb els diferents ambients aquàtics, unes siluetes dels animals que han aparegut al taller.

Com a complement de l’activitat s’enviarà prèviament a tots els centres participants una làmina amb els dibuixos dels animals treballats, per tal que els alumnes els puguin pintar. També s’enviarà una versió en color que els hi servirà com a model.

Ñ

El riu a l’escola 

Taller dissenyat per a realitzar-se a l’aula de l’escola i que permet conèixer què són els rius i els animals que hi viuen (60 minuts).

Activitat adreçada a educació infantil (P4 i P5).

Taller en el que l’eina principal és una presentació PowerPoint i una mostra d’elements d’un riu. La primera part de la presentació servirà per tal que els alumnes es facin una idea del que és un riu. Amb l’ajuda de les diapositives i de material real d’un riu, es pretén que els alumnes entenguin quins són els principals elements d’un riu i experimentin amb ells. La segona part de la presentació servirà per presentar 5 animals que viuen als rius: un ocell, un peix, un rèptil, un amfibi i un mamífer. D’aquesta manera coneixeran com a mínim un animal de cadascun dels 5 grups faunístics. En diversos moments de la presentació s’explicaran curiositats dels animals en qüestió i es farà una petita representació teatral. També es narrarà un conte.

Com a complement de l’activitat s’enviarà prèviament a tots els centres participants una làmina amb els dibuixos dels animals treballats, per tal que els alumnes els puguin pintar. També s’enviarà una versió en color que els hi servirà com a model.

P1120318

Conte del riu 

Taller a l’aula per a conèixer què són els rius i els animals que hi viuen (45 minuts).

Adreçat als alumnes de P3 de l’Educació infantil.

Es tracta d’un taller en el que l’eina principal serà un conte, unes titelles dels protagonistes (el barb de muntanya i la cuca de capsa) i una mostra de material real d’un riu. Amb els elements del riu (còdols, sorra, algues i aigua) es muntarà l’escenari en el que es desenvoluparà el conte. Amb això es pretén que els alumnes entenguin quins són els principals elements del riu i experimentin amb ells doncs al final del conte els nens i nenes podran tocar els elements del riu com passa en el taller del Riu a l’escola.

Com a complement de l’activitat s’enviarà prèviament a tots els centres participants una làmina amb una màscara que representarà el protagonista principal, el barb de muntanya, per tal que els alumnes la puguin pintar i retallar. També es proposarà com a feina posterior elaborar una reproducció d’una cuca de capsa. El dia en el que es realitzi el taller, ja s’explicarà a les mestres com cal fer aquesta reproducció així com també el material necessari.

L'escenari i els personatges del conte

ACTIVITAT FORMATIVA

Servei d’assessorament a estudiants per la realització de treballs de recerca de batxillerat

Oferim un servei d’assessorament a tots els alumnes dels municipis consorciats que vulguin centrar el seu treball de recerca de batxillerat en algun aspecte de la gestió dels rius, el tractament de les aigües residuals, el medi natural, el patrimoni històric, etc. preferentment del mateix àmbit de la conca del Besòs o de la Tordera.

L’assessorament serà bàsicament no presencial, donant-los una persona de referència del nostre equip, que els hi podrà resoldre per via telemàtica dubtes per definir l’estudi, facilitar referències tècniques, o derivar les seves consultes a d’altres especialistes. Els alumnes que ho desitgin podran consultar el fons bibliogràfic d’Aprèn, que comprèn una recopilació extensa de treballs que fan referència a la conca del Besòs, de la Tordera i dels espais fluvials en general.

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Google photo

Esteu comentant fent servir el compte Google. Log Out /  Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s